INDARKERIA INOIZ BIZKAIKO FUTBOL ZELAIETAN
GURE BALIOAK ERRESPETATZEKO GAI EZ BAZARA, HOBE EZ ETORRI,... HAU EZ DA ZURE LEKUA

LA VIOLENCIA NUNCA EN LOS CAMPOS DE FÚTBOL DE BIZKAIA
SI NO ERES CAPAZ DE RESPETAR NUESTROS VALORES, MEJOR NO VENGAS,… ESTE NO ES TU CAMPO

#NoVengas #EzEtorri #NiFisicaNiVerbal #EzFisikoaEzHitzezkoa
#ViolenciaNunca #InoizIndarkeria #Valores #Baloreak

COSME ETXEBARRIETA 5, 1°
KIROL ETXEA - MARTÍN BARUA PICAZA, 27
BILBAO (BIZKAIA)

LAGUNTZAILEAK/COLABORADORES